Introducing #ShonaWisdom weeklies

THAILAND  BIRD FLU

I HAVE been meaning to set up a weekly post on Shona poetry, proverbs, tales and idioms, for ages! Lately I have been chatting to friends I know from Zimbabwe, or have met on the social networks, to try and establish the blog as well.

On my part, I have been short of time…and inspiration.

However, a viral video clip whatsapp’d to me by my uncle this evening changed it all! Check it out.

Anyway, after watching the flick above, I immediately penned a poem to salute the fearless protagonist.

Here goes:

Jongwe rinohi Jongwe

 

Haiwa varume

Iri ndiro Jongwe rinonzi Jongwe

Gono pane mimwe mikono

Jinda pachishava chemachinda

Chitatarara, chinokavira mbeu mumugwagwa we tara

 

 

Hapana zvekuti kwahi, zvahi, hayi

Mazvionera moga mbwa ichifemeswa nekumashure seine ngubhani

Vakoma, Bhoki zvaamhanyiswa bani!

Iri ndiro Jongwe rinonzi Jongwe manje

Jongwe iri handirione mushe

Jongwe iri renge Jongwe remusangano

Gono pane imwe mikono

 

 

Iri ndo Jongwe rekuti musha ukatsikwa nevaeni

Kwohi batai huku na amai

Iwe unoti, “Bodo bodo!”

“Danai Jongwe rangu tipende musango,

Risati radoka ndinodzoka nemikwende yeusavi bwe mhebwe”

Wandovhima kwete nembwa…asi ne Jongwe

 

 

Iri jongwe hariite kani mhani

rinogona kukena futi padhorobheni

Kana Danmore ashupa nekubhozha murukesheni

Momutipa kuti kwedu tine chinyowani

Takaretayisa midhogani

Taakujambisa fenzi makororo

Neredu Jongwe rine muchochororo

 

 

Iri jongwe roita se rinechakarigara

Kuita serine shavi reunemangoromera

Iri jongwe ukarisiya pamba ndinoona richigona kukuitira zvimwe

Unoriwana ratosiyana zvaro nekutamba nesheche

Robata mukadzi wako chizvo, zvokutopfugamisa nekumuomberesa

Achiiti “Maita, shewe”

Nyanduri: @makiwahenry   ©
Chivabvu: Gore rezvuru zviviri zvine gumi nemana (2014)